1
Grønlandsk social-, familie- og forvaltningsret mv.